fbpx

Hur ta bort gammal puts från tegelhus?

Frågeställare: Emelie
Vi håller på att renovera en gammal kolonistruga från 1903 (ev. äldre) som är putsad. Putsen håller på att trilla av på sina ställen, och dessutom är den målad med plastfärg, så vi måste knacka bort den. Under putsen finns tegel, som nog aldrig varit ämnad att synas eftersom tegelstenarna ligger ganska huller om buller. Men vi tycker de är fina ändå och funderar på att ta fram teglet och foga om. Min fråga är: hur tar man bäst bort rester från putsen som sitter kvar (ganska hårt) på teglet? Kan man blästra? Finns det i så fall risk att även fogen försvinner och alltihop rasar? Undrar,

Svar:
Det är svårt att svara när man inte vet mer. Börja med att knacka ner all lös puts med en gammal yxa eller liknande. Blästring blir svårt om det är ett tjockt putsskikt. Det är ingen risk om man blästrar med liten vinkel mot väggen, fogen måste säkert kompletteras ändå. MEN, jag tycker att det är bättre och sannolikt enklare att ha huset som det var tänkt, med puts. I så fall knackar du bara ner den puts som sitter helt lös mot teglet, putsar i och sedan en tunn puts över alltihopa. Putsen ska vara kalkbruk.

keyboard_arrow_up