Datering och hur renovera innerväggarna?

Hej! På gården där jag bor ligger ett gammalt boningshus och jag är väldigt nyfiken på att veta när det kan vara byggt (bifogar en bild) Huset har renoverats i flera omgångar och på 60-talet riktigt omilt behandlat med div. ombyggnader. Jag vill nu återställa huset till mer ursprungligt skick och undrar hur man bör tänka. Det sitter t ex tretex-plattor i ett av rummen. Ska dessa tas bort eller kan man använda dem som underlag? I ett av de andra rummen är det lerklinade väggar och pappspänd tapet över som dock är trasig på sina ställen. Även lerkliningen är trasig bitvis. Måste allt tas ner eller kan man laga?

Svar:
Här anar man verkligen historiens vingslag, mycket av den ålderdomliga karaktären beror ju på äldre lagningar och oregelbundenheter i brädfodring och sättningar. Det behöver inte innebära några tekniska problem och det vore synd att räta upp och göra stora åtgärder på detta hus.

Att fönstren är något större på övervåningen kan peka på att huset är påbyggt under 1800-talet och eftersom panelbrädorna har olika bredd så kan man misstänka att det skedde före industrialiseringen runt 1870. Enkelstugan i botten kan i så fall vara riktigt gammal, kanske 1700-tal. Du kan läsa mer om datering i artikeln Huset under luppen och länsmuseerna och hembygdsföreningarna brukar också kunna hjälpa till med arkivmaterial. Att försöka restaurera till ett originalskick skulle i detta fall då kanske innebära att minska fönsterstorlekar och ta bort en våning. Mer realistiskt är kanske att försöka hitta en karaktär man vill bevara och då kan det till exempel i detta lite oregelbundna hus vara det hantverksmässiga utförandet och det sena 1800-talets karaktär.

Det finns ingen anledning att riva ned de porösa träfiberskivorna om de inte luktar eller lerkliningen om den är i bra skick, det går utmärkt att laga. Lös lerklining kan du knacka ned, blöta upp och påföra igen, här är en artikel om lerklining.