fbpx

Hur och när skall man ventilera sin krypgrund?

Vi bor på en bergsmansgård med anor från 1600 talet. Vi har torpargrund med uteventilerande luckor i murad grund. Vi har en eldstad som används dygnet runt där vi eldar med pellets. Vi har ytterligare en eldstad som vi eldar mer för trivsel. Jag har läst artikeln ”På säker grund” och letat information i övrigt om hur man generellt öppnar respektive stänger ventilationsluckorna i grunden efter årstider, men det har varit svårt att finna svar på detta.
Borde vi ha öppna ventilationer på vintern med torrare luft utomhus och stängda på sommarhalvåret?
Tacksam om ni kunde komma med råd i frågan.

Svar:

I princip ja, det är bra med lite luftrörelse i grunden men man kan få problem när det kommer in luft med hög fuktighet. Eftersom varm luft kan ”bära” mer fukt än kall luft fäller den ut vatten när den kyls ned, s.k. kondens. Det kan man se till exempel på kvällar efter varma dagar när daggen lägger sig på marken. Och detta vill man inte att det sker i kalla husgrunder där det i såna fall kan uppstå mögel och röta. Med andra ord – minimal ventilation varma sommarmånader och lite mer ventilation på vintern. Men man skall också tänka på att det generellt är fuktigare i luften under hösten och torrare på våren. Så rekommendationen är att man stänger till ventilerna i maj – juni och öppnar i början på året. Ventilationen bör dock vara måttlig så att grunden inte kyls ned för mycket och ökar uppvärmningsbehovet i onödan.

Sen finns det andra faktorer som påverkar som spillvärme från bostaden (som hjälper uttorkning), husets läge i terrängen (vind, skugga etc) och markens fuktighet. Och även läge i landet. Därför är det svårt att ge exakta riktlinjer. Ett bra hjälpmedel är en enkel hygrometer så att man kan se vilken relativ fuktighet man faktiskt har under olika årstider.

keyboard_arrow_up