fbpx

Hur göra när taket ska bytas ut för solceller?

Hej! På landet stod tidigare ett torp från början av 1800-talet. Nv huvudbyggnad/bostadshus är från början av 1900-talet men ser inte ut som de originalfoton vi funnit tyvärr. När tidigare ägare köpte fastigheten (ca 1975) hade bostadshusets tak samma form som uthuset har än idag (alltså ej som de foton vi funnit från 1920-talet). Ett långt brant sluttande tak på framsidan vilket tidigare ägare gjorde om. Nu kan vi ej göra mycket åt att huvudbyggnaden saknar charm men vi vill inte riskera skada också uthusets utseende. Uthuset har idag betongpannor av gammal sort. Baksidan vetter mot söder och vi har därför tänkt oss ett takbyte med plåttak som på södersidan bak även innefattar inbyggda solcellspaneler. Vår fråga är dock om takets form och utseende är i original? Givetvis är betongpannorna ett nyare påfund men vi har ingen gissning på hur gammalt uthuset är. Det skulle alltså kunna vara både från 1800- eller 1900-talets första tid och om nu detta branta sluttande tak är en senare konstruktion (precis som någon tidigare ägare hade gjort med huvudbyggnadens framsida), då kanske det inte gör något att vi förändrar takets stil i samband med installationen av det nya? Dvs ej låter taket slutta lika brant och ej heller använder oss av ”pålarna” som står där idag? Ja ni ser, mycket frågor för några nybörjare som oss. Supertacksam för svar!

 

Svar:

Det är svårt att bedöma med ledning av de bifogade fotografierna. Den oregelbundna, stående panelen på långsidan kan vara från före sågverksepoken på 1800-talet, den liggande panelen på gaveln är av senare datum. Det innebär att huset skulle kunna vara från tidigare delen av 1800-tal och då kunde takmaterialet vara torv, strå, ved, papp, spån eller brädor. De olika materialen krävde olika takvinklar, till exempel fick inte torvtaken vara för branta så att torven kunde rutscha ned. Om man klättrar upp på vinden kan man se hur takstolarna eller åsarna och stommens gavelfält ser ut vilket kan ge ledtrådar. Den utskjutande takdelen står på gjutna betongplintar vilket pekar på att den är av senare datum. Även här kan det underliggande regelverket ge ledtrådar för datering.

keyboard_arrow_up