Hur fungerade torn-/ takmonterad flaggstång?

Vi restaurerar ett tornhus i Vimmerby byggt 1912. Tornet har tidigare krönts av en flaggstång som nu saknas. Vi önskar rekonstruera denna men hittar ingen info om hur dessa användes och hur de fungerade.

Användes dessa för att flagga eller kan den endast ha varit till prydnad?

Vilken sorts flaggstångsknoppar hade man vid tiden?

När man flaggar i dessa, hur monteras linföring mm? Det finns en balkong nära därifrån linor skulle kunna halas men det känns inte så snyggt att dra linorna rakt ut men hur ska en flagga kunna passera linförare?

Bifogar äldre bild där flaggstången pryder tornet.

 

Svar:

Av bilden att döma är det en flaggstång och inte en spira vilket också förekom under denna period. Avsikten med flaggstången var alldeles säkert att hissa och sänka flagg. Sedan kan man kanske dra slutsatsen att man efterhand ansåg det för besvärligt med flaggning just på detta korta torn, med hänsyn till utformningen av torntaket. I regel placerade och placerar man helst flaggstänger i direkt anslutning till en balkong, av praktiska skäl.
Flaggstångsknopparna såg likadana ut som idag, alltså lök- eller droppformade. Av trä (svarvade, målade) eller pläterad metall (numera ofta av glasfiber).
För linföringen finns nog ingen standardmetod. Utformningen av linspelet utgår från vad som är praktiskt möjligt. Det är inte rekommendabelt att göra hål i torntaket utan försöka lösa det via den beskrivna balkongen. Flagglinan kan vinklas på samma sätt som man riggar en mast på en segelbåt med så kallade fall för hissning och halning Enklast är nog att höra med ett segelbåtsvarv om detaljerad lösning.