Hur åtgärda kalkstenssockel?

Frågeställare: Catharina
Hur åtgärda kalkstenssockel?

Svar:
Normalt underhåll är att knacka ned lös puts och laga med likadant bruk som var där från början, sannolikt ett svagt hydrauliskt kalkbruk. Som medlem kan du kontakta dina länsombud och få mer detaljerad vägledning beträffande estetiskt utförande och var du kan få tak på rätt material.