fbpx

Hovings malmgård

Län: Stockholm
Ort: Stockholm
Datum: 24-10-2018

Hovings malmgård byggdes 1770 av färgaren Hoving. Från 1841 bodde Lars Johan Hierta här och bidrog med entreprenörskapets utveckling, demokrati och jämställdhet. Genom Aftonbladet lyckades han skapa underlag för pressfriheten. Han var föregångare inom demokrati och jämställdhet med bland mycket annat avskaffandet av ståndsriksdagen, och införande av kvinnlig arvsrätt. Huset förfallen nu trots hög bevaradeklassificering från Stadsmuseet och gällande lagstiftning.

Uppdatering 14-04-2021
Nu påbörjas en renovering. En skylt vid området informerar om att ett första steg är grundförstärkning. Därefter kommer tak, fasad och fönster att renoveras.

Uppdatering 12-05-2020
I maj 2020 skickade arbetsgruppen för Hovings Malmgård ett öppet brev till politiker och tjänstemän i stadsbyggnadsnämnden, kulturnämnden, exploateringsnämnden, trafiknämnden och Södermalms stadsdelsnämnd med krav om att staden ska sätta ned foten och se till att kulturreservatet Hovings Malmgård och trädgård skyddas och rustas upp. De presenterade också en idé om ett nytt promenadstråk mellan Mosebacke och Hovings Malmgård.

Meny