Västerbotten

Länsombud

Anneli R Karlsson

Länsombud

Pernilla Lindström

Byggnadsantikvarie

Kommande arrangemang

Byggnadsvårdsbutiker

Byggnadsvård Robertsfors

För dig som gillar byggnadsvård

20% på sortimentet

Byggnadsvårdsnätverk

Byggnadsvård Norr

En ideell förening som drivs utan vinstsyfte. Medlemsföretagen finns i Norr- och Västerbotten samt Österbotten i Finland.

Föreningen Byggnadskultur i Umeå

Förening, | Umeå
Föreningens syfte är att aktivt verka för god byggnadskultur i Umeå, med inriktning på såväl bevarande av värdefulla äldre byggnader som på den nutida och framtida bebyggelsen och stadsplaneringen.

Skellefteå museum

Museum, | Skellefteå
Skellefteå museum är ett kulturhistoriskt museum med verksamhet i Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner. Deras uppdrag är att samla, bevara och förmedla kunskap om liv och miljöer i de berörda kommunerna.

Västerbottens museum

Museum, | Umeå
Västerbottens museum har ansvar för hela länets kulturhistoria. Museets uppgifter är att bevara, vårda och levandegöra kulturarvet för nutida och kommande generationer.

Gula listan

Rivet

Funkishus på Rådhusesplanaden

Länsstyrelsen har beslutat att huset inte ska byggnadsminnesförklaras. Föreningen Byggnadskultur i Umeå vände sig då till...
Rivet

Färgcity i kvarteret Höken

Uppdatering juni 2016: Den nuvarande ägaren ansåg att huset varr i så dåligt skick att det inte kunde räddas, och fastighetsägaren...

Rivet

Gamla varmbadhuset i Umeå

Uppdatering sept 2016: I en artikel skriven av Balticgruppen läser vi "Vi tänker återställa Varmbadhusets exteriör till det utseende huset...

Räddad

Järnvägsstationen

Rivningshot. Trafikverket vill riva järnvägstationen i Hällnäs eftersom byggnaden inte längre behövs för järnvägsdriften. Beslutet väcker...
Räddad

Kvarteret Heimdal

Föreningen Byggnadskultur i Umeå har lämnat nytt yttrande angående detaljplanen för kvarteret Heimdal, där det nya kulturhuset ska byggas. I...
Hotad

Länslasarettet, Umeå

Rivningshot. Umeå, kulturhuvudstad 2014, fortsätter att riva vackra och kulturhistoriskt värdefulla hus. Nu är det de drygt 100 år gamla...

Rivet

Rosa huset

Rosa huset i Umeå rivs. Bostadshuset som ligger i förgårdslinjen vid Storgatan är uppförd 1905 efter ritningar av C A Sandström och ligger...
Hotad

Sagateatern

Rivningshot. Umeå, kulturhuvudstad 2014, fortsätter att riva sina kulturhus. Nu är det den anrika Sagateatern som hotas av rivning....
Rivet

Slottet i Vilhelmina

Rivningshot. En rivningsvåg sveper över Vilhelmina och under senare tid har ett flertal äldre, kommunägda, byggnader i kommunen jämnats med...
Räddad

Storgatan 19 i Umeå (Utgård 15)

Uppdatering 12 maj 2011: Utgård 15 får inte rivas. Både länsstyrelsen och förvaltningsrätten har avslagit fastighetsägarens...

Hotad

Östra Dragonfältet

I samband med ett pågående detaljplanearbete för Östra Dragonfältet har rivningshot uppstått mot tre byggnader från sekelskiftet 1900 –...

Byggnadsvård i länet

Hålla hus

Hålla Hus är ett länsövergripande informationsprojekt för byggnadsvård i Västerbotten. Hålla Hus vill väcka intresse för ämnet, men framför allt ge information och kunskap om hur man kan underhålla sitt hus på ett bra sätt. Hålla hus har en permanent utställning både på Skellefteå museum och på Västerbottens museum i Umeå. Det finns även Hålla Hus-montrar på Skogsmuseet i Lycksele och i biblioteken eller kommunhusen i länets alla övriga kommuner.

Länstyrelsens kulturmiljöenhet (Västerbotten)

Skellefteå museum

Skellefteå museum är ett länsdelsmuseum med länsansvar för teknik- och industrihistoria i Västerbotten efter 1900. Museets kulturmiljöavdelning arbetar med byggnadsvård och kyrkoantikvariska uppdrag i Skellefteå, Malå och Norsjö kommuner.

Utvald miljö

Länsstyrelsen i Västerbotten arbetar med projektet Utvald miljö. Projektet stöttar ekonomiskt insatser som bevarar och förstärker odlingslandskapets natur-, kultur- och rekreationsvärden genom bla kursverksamhet, skyltprojekt och restaurering av kulturmiljöer.

Västerbottens museeum

Västerbottens länsmuseum med ansvar att bevara, vårda och levandegöra kulturarvet för nutida och kommande generationer. Vi arbetar med att hålla kunskapen tillgänglig för alla genom arkiv, samlingar, publikationer, utställningar, programverksamhet, rådgivning, visningar och information.

Besöksmål

Sevärt

Genom länsportalen Sevärt i Västerbottens län kan du ta del av de besöksmål som är markerade med sevärdhetskringlor runtom i länet - väl valda attraktioner som gjorda för berikande besök. Det kan vara besöksmål med storslagen natur och/eller intressant kultur, från fjäll till kust, från forntid till nutid. Det finns mycket värt att se och uppleva i Västerbottens län.

Utbildningar

Vindelns Folkhögskola, Vindeln

Folkhögskoleutbildning
Byggnadsvård – renovera varsamt, 1 år, Vindeln
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!