Värmland

Länsombud

Peter Sörensen

Redaktör, Gula listan

Terese Eklund

Byggnadsvårdare

Kommande arrangemang

Byggnadsvårdsnätverk

Föreningen för byggnadskultur Kristinehamn

Förening, | Kristinehamn
Föreningen för byggnadskultur har som syfte att värna om gamla och nya hus samt kulturmiljöer i Kristinehamn.

Nätverket för byggnadsvård i Värmland

En ideell förening vars syfte är att fungera som ett nätverk för att stärka kompetensen och kunskapen om traditionella material och tekniker.

Värmlands museum

Museum, | Karlstad
Värmlands Museum är en stiftelse som bildades 1980 av Värmlands läns landsting, Karlstads kommun och Värmlands Fornminnes- och Museiförening.

Gula listan

Rivet

Agnhammars herrgård

registrerad som rivningshotad. Agnhammars herrgårds huvudbyggnad med herrgårdspark var i många stycken att betrakta som orörd...
Räddad

Anmälan

Karlstad kommun hade vi frågetecken för i Byggnadskultur nr 3 2008. Länsombudet Peter Sörensen hade anmält kommunen ( läs anmälan ) till...

Rivet

Broängsbadet

Rivningshotat. Beslut att riva Broängsbadet i Kristinehamn togs 2010-09-30. Badhuset uppfördes 1964 och fick invändig utsmyckning av konstnären...
Hotad
Bråte Herrgård. Foto: David Olsson

Bråte Herrgård. Foto: David Olsson

Bråte herrgård

Bråte Herrgård på Segerstad några mil utanför Karlstad är en stor och pampig fastighet bestående av ett huvudhus, flygelbyggnader och ett...

Förvanskad

Funkishus på Strand

Förvanskning. Det karaktäristiska funkishuset, ett av få på området Strand, och ett av få såpass orörda i Karlstad som helhet, genomgår...

Räddad

Gamla kvarnen

Fastighetsägaren har tagit tag i saken och genomfört underhållsarbeten på kvarnen, som länge lidit av bristande underhåll. Taket har lagats...
Räddad
Nykroppa gamla skola Foto: Anita Åsman

Nykroppa gamla skola Foto: Anita Åsman

Gamla skolan i Nykroppa

Den vackra gamla skolan i klassicistisk stil, sannolikt uppförd på det sena 1800-talet, hotas av rivning pga en omorganisation inom...

Rivet

Gamla spisbrödsfabriken

Pågående förfall. Meléns Spisbrödsfabrik från början av 1900-talet är sedan decennier utpekad i kommunens kulturmiljöinventering och är...
Hotad

Gamla tingshusets vaktmästarbostad i Norra Råda

Det gamla tingshuset med den tillhörande fd vaktmästarbostaden, båda från tiden kring förra sekelskiftet och belägna alldeles intill Norra...

Hotad

Gamla varmbadhuset i Hagfors

Rivningshot. Gamla badhuset i Hagfors, uppfört ca 1912, hotas på nytt av rivning om den inte kan få ny användning. Byggnaden är välbevarad...

Rivet

Glumshammars gård

Glumshammars gård i Glumserud är riven. Det var en gård med anor från 1700-talet som har utpekats som kulturhistoriskt värdefull i Karlstad...
Hotad

Gröna huset i Karlstad, Midegården, Thor 4 och 14

Den sedan länge q-märkta Midegården, även känd som "Gröna huset" på stadsdelen Herrhagen i Karlstad, uppförd i mitten av 1800-talet och...

Hotad

Gustafsvik Herrgård, Östra flygen

Förfall. En av flygelbyggnaderna vid Gustafsvik Herrgård hotas av förfall. Herrgårdens huvudbyggnad brann ner 1967, men de två fristående...
Hotad

Jakobsbergsskolan

Uppdatering juni 2017: Det blir inget prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen för de som överklagat rivningen av ett flertal...

Rivet

Masugnarna i Björneborg

Rivna. Ägaren Scana Steel Björneborg AB fick rivningslov i april och då det trots bidrag från länsstyrelsen skulle bli för kostsamt att...
Hotad

Smedjan vid Sunds Herrgård

Förfall. Den gamla smedjan som ligger på området vid Sunds Herrgård i Säffle förfaller alltmer. I en artikel i NWT från augusti 2009...

Räddad

Vattentornet

Uppdatering juni 2016: "Oscar Magnusson som driver Sliperiet i Borgvik får ett tvåårigt uppdrag som konstnärlig ledare i Säffle kommun....

Hotad

Väse Station

Update 10 april 2017:

Stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads Kommun avråder från att bevilja rivning av Väse Station....

Räddad

Vågmästarvillan

Bristande underhåll och utan användning. Vågmästarvillan på kanikenäset i Karstad är skyddad i plan men står, efter att den sista resten av...
Räddad

Wiklanderska Gården, Sundsvik 8:7

Uppdatering aug 2016: Wiklanderska gården i centrala Sunne räddas från rivning efter högljudda protester från ortsborna. Ägaren Lars-Erik...

Byggnadsvård i länet

Byggnadsvård i Värmland

Ett nätverk för att stärka kompetensen och kunskapen om traditionella material och tekniker.

Länstyrelsens kulturmiljöenhet (Värmland)

Värmlands museum

Besöksmål

Allsters herrgård

Herrgård med bevarad exteriör i nyklassicistisk stil som idag fungerar som minnesgård över Gustaf Fröding.

von Echstedtska gården

Gården i Västra Smedbyn i Säffle kommun är till sitt yttre en strikt karolinsk herrgård byggd 1762-64, men inuti blommar sirlig rokoko i möbler, textilier och unika väggmålningar. Missa inte hemlighuset med burleska takmålningar utan motsvarighet i landet!

Österviks Kapell

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!