Gotland

Länsombud

Paul May

Fönsterhantverkare

Sandra Såger

Byggnadsantikvarie

Kommande arrangemang

17 maj
Res med oss till Gotland!

Res med oss till Gotland!

Årets vårresa går till Gotland

Byggnadsvårdsbutiker

CHAB Centrum för Historisk Arkeologi och Byggnadsvård

Ett antikvariskt kunskapsföretag i kulturmiljöbranschen

5% på ALLT som finns i butik och inte är beställningsvara

SAWA byggnadsvårdsbutiken

Butik med antikvariska kunskaper

10% på sortimentet

Byggnadsvårdsnätverk

Gotlands museum

Museum, | Visby
Gotlands Museum bildades 1875 av Föreningen Gotlands Fornvänner och gick då under namnet Gotlands Fornsal. Fornsalen är idag namnet på det kulturhistoriska museet.

Nätverket för byggnadsvård på Gotland

Företagsnätverk, | Gotland
Nätverket för byggnadsvård på Gotland är en ideell förening bestående av företag och organisationer med intresse och kunskap inom restaurering och traditionellt byggande.

Gula listan

Hotad

Atterdag 6

Byggnadsnämnden har beviljat rivningslov för ett hus från 1800-talet i skiftesverk (bulhus) som ligger på fastigheten Atterdag 6, innanför...

Rivet

Högbryggan

Enligt artikel i lokaltidningen Gotlands Allehanda häromdagen kommer högbryggan i betong sannolikt att delvis rivas under hösten. Bryggan är...
Hotad

Industrimiljö på Holmen

I ett nytt program som för närvarande är ute på samråd presenteras att de centrala delarna av Holmen i Visby avvecklas som hamn och övergår...
Räddad

Ringmuren i Visby

Uppdatering aug 2016: Reparationen av Visby Ringmur startade i maj och är i full gång. /PS

Bristande underhåll. Ännu inte avgjort om...

Byggnadsvård i länet

BRUK

Byggnadsvård, Restaurering, Underhåll och Konservering. En yrkesförening för dem som har studerat byggnadsvård vid Högskolan på Gotland.

Länsmuseet på Gotland (med Gotlands fornsal)

Länsstyrelsens kulturmiljöenhet (Gotland)

Nätverket för byggnadsvård på Gotland

Nätverket är en förening för ett 15-tal företag som är verksamma inom byggnadsvård på Gotland. Man genomför gemensam fortbildning, utvecklingsprojekt, studieresor och samarbetar med andra organisationer och nätverk runt om i Sverige. Nätverket erbjuder också fastighetsägare rådgivning.

Utbildningar

Kulturvård vid Uppsala universitet Campus Gotland

Universitets- och högskoleutbildningar
Byggnadsantikvarieprogrammet, 180 hp, Visby Föremålsantikvarieprogrammet, 180 hp, Visby Masterprogrammet i kulturvård, 60 hp, Visby
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!