Örebro

Länsombud

Håkan Bagger

Byggmästare

Kjell Möller

Byggnadsvårdare

Leif Göthberg

Byggnadsingenjör

Kommande arrangemang

Byggnadsvårdsbutiker

Av jord AB

Tillverkar och säljer färgpigment

10% på hela sortimentet och gratis konsultation.

Klassisk byggnadsvård

Nya och begagnade delar till ditt hus

10% på sortimentet

Noraskogs antik & byggnadsvård

Hos oss hittar du traditionella byggnadsvårdsprodukter

10 % rabatt på valfri lagerförd linoljefärg. Ej i webshopen.

Ovolin

Byggnadsvårdsbutik med brett sortiment och färg, äggoljetempera.

10% på äggoljetemperafärger

Byggnadsvårdsnätverk

Byggnadsvård Nerike

Företagsnätverk, | Örebro
Byggnadsvård Nerike ska genom sin verksamhet arbeta för att kunskap och tradition inom traditionellt byggnadsthantverk hålls levande och utvecklas.

Örebro läns museum

Museum, | Örebro
Örebro läns museum är en stiftelse med bl a landsting och hembygdsförbund som huvudmän. Museet har cirka 25 tillsvidareanställda och en budget som omspänner cirka 27 miljoner kronor.

Gula listan

Rivet

Ahnérska huset

Rivningshot. Ahnérska huset hotas av rivning. Det tidstypiska 1920-talshuset är utpekat som bevarandevärt i länsmuseets kulturhistoriska...
Rivet

Folkets Hus i Hallsberg

Rivningshot. Folkets Hus i Hallsberg, en intressant funkisbyggnad med de äldsta delarna från 30-talet, hotas av rivning. Byggnaden präglas av en...
Räddad

Gamla folkets hus i Askersund (Jägaren 2)

Fastigheten uppfördes 1907 av Askersunds Fabriks- och Hantverksförening som teaterlokal. Byggmästaren hette Strandell och var bördig från...

Hotad

Kägelbanan i Lindesberg

Kägelbanan på Kyrkberget i Lindesberg uppfördes 1883 av Linde Kägelklubb. Föreningens syfte vara att förena sällskaplig samvaro med en...

Rivet

Snavlunda folkhögskola

Man planerar att riva Snavlunda Folkskola från 1926 för att ersättas den med mer praktiska skolbaracker. Det tycks vara så att skolan står med...
Förvanskad

Örebro konserthus

Hot om förvanskning. Örebro konserthus, uppfört 1932, riskerar att förvanskas interiört i samband med en ombyggnad. Ombyggnationen innebär...

Besöksmål

59 byggnadsminnen

Länsstyrelserna har i uppdrag att genom byggnadsminnesförklaringar spegla hela samhällets utveckling. I landet finns idag totalt ca 1800 byggnadsminnen. I Örebro län finns för närvarande 59 byggnadsminnen (varav 3 statliga byggnadsminnen), de flesta har tillkommit under 2000-talet. De speglar olika delar av länets historia från medeltiden fram till tiden efter andra världskriget. Länsstyrelsen arbetar just nu aktivt för att genom flera byggnadsminnesförklaringar skydda det som är ”synnerligen märkligt” bland länets byggda kulturarv. De senaste två tillskotten är Skräddartorp i Hällefors kommun och Lundby prästgård i Hallsbergs kommun - där man också bedrivit byggnadsvårdsläger tillsammans med Svenska byggnadsvårdsföreningen under flera år.

Örebro län. Bergslag och Bondebygd. Kort historia

Isen lämnade Örebro län för 10 000 år sedan. 7000 år f k kom de första människorna till dessa trakter. Stenåldern gör sig påmind i hällkistorna och senare i fornborgar och runstenar från 1000-talet. Under 1100-talet kommer kristendomen med kyrkbyggen och Riseberga kloster. Då påbörjas också brytning av järnmalm. Staden Örebro bildas under 1200-talets senare del och Nickolaikyrkan har sina rötter från 1270. Hyttorna i Pershyttan och Löa tillkommer på 1300-talet. Karlskoga socken bildas under 1500-talet. Skyllbergs bruk och Degerfors järnverk byggs upp under 1600-talet och Nora, Askersund och Lindersberg får stadsrättigheter 1643. 1720 startas kurorten Loka brunn som lever kvar med samma verksamhet än idag. Örebro län får i princip sin nuvarande form 1779. 1810 utses Jean Baptiste Bernadotte till kung i Sverige vid möte i Örebro. Carl XIV Johan som hans kunganamn blev kom till Sverige i oktober 1810. I mitten av 1850-talet byggs frikyrkorörelsen upp och följs av flera folkrörelser inom nykterhet och folkbildning. Sveriges äldsta normalspåriga järnväg byggs 1856 mellan Ervalla och Nora. Idag museie- järnväg förbi Sveriges äldste bevarade station , Järle. Kävesta Folkhögskola startar 1873. Elektriciteten gör intåg och 1897 finns elektrisk gatubelysning i Örebro. Under 1900-talet gör industrialismen sitt intåg. I Örebro och Kumla byggs Sveriges största skoindustri upp. Nordens enda skoindustrimuseum ligger i Kumla. Skoindustrin liksom hyttverksamheten pågick till mitten av 1960-talet då importkonkurrensen blev för stor skoindustrin i princip försvann. Hyttorna ersattes av gigantiska stålverk. BOKTIPSET: För den intresserade i Örebro läns historia, där ovanstående korta brottstycken hämtats, finns en utmärkt bok från Länsstyrelsen i Örebro. Brukat och byggt i Örebro län. (Se länk hemsida länsstyrelsen Örebro ovan, skriv in sökord så kan ni läsa den på nätet) Estrid Esbjörnssons böcker; Värt att se i Örebro län samt Kyrkor i Örebro län är utmärkta guider att ha med sig. (Se länk hemsida Örebro läns museum ovan)
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!