Frågeställare: Lars Ling
Vår sjöbod som står på en sockel av stockar har sjunkit Ner i en ända mot vattnet botten är dybotten och har försökt att höja med stolp men det sjunker efter Hur gå till väga

Svar:
Konstruktioner i vatten har en begränsad livslängd. Man får räkna med att konstruktionen sätter sig och planera efter det så att det är så enkelt som möjligt att justera höjden med jämna mellanrum. Men bottnens beskaffenhet har också betydelse. Rådgör med en konstruktör som har erfarenhet av bryggor, stenkistor och pålar så att ni kan välja den bästa lösningen.