fbpx

Högdalens skola

Län: Stockholm
Ort: Stockholm
Datum: 17-11-2014

Uppdatering 2015-08-31

Byggnaden är nu riven.

Skolan är ritad av Carl Nyrén och stod färdig år 1959. Byggnaden är av Stockholm stadsmuseum grönklassad vilket innebär att det är en byggnad som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig och/eller konstnärlig synpunkt. Anläggningen är väl bevarad till sin struktur. Arkitekturen har många för modernismen, klassiska kännetecken. Högdalen var en typisk ABC-stad med en tydlig struktur av arbete, bostäder och centrum med goda kommunikationer. Flerfamiljsområdena omgärdar centrumet och utanför dem ligger en yttre krans av småhusområden. Den ursprungliga idén med centrum byggde på att man i de centrala delarna hade slutna stadsrum med lägre bebyggelse som skapade tydliga stråk för handel och service.
Högdalens skola

 

 

 

 

 

 

 

Externa länkar

Aktivister rasar mot byggbolagets skolrivning: ”Som värsta IS-attentatet” | Vi i Solna 7 okt 2015
Högdalens vänner: Häv köpet av Högdalens gamla skola | Dagens Arena 16 juni 2015
Ockupationen av Högdalens gamla skola har blivit vardag | DN 10 juni 2015
DN:s Lars Epstein: Bevara mosaikdekorationerna när Högdalens skola rivs!
Stockholm stad: Planbeskrivning Detaljplan för Branddörren 2 i stadsdelen Högdalen, S-Dp 2011-02068 
Stockholms stad: Samtliga handlingar 
Yttrande från Stockholms skönhetsråd
Högdalens Vänner på Facebook

keyboard_arrow_up