Kulturkulör – färgkarta med historiska kulörer och moderna koder

(Den här texten ersätter Stefan Lindgrens text i Byggnadskultur 2/2013, eftersom informationen 2019 uppdaterats från Riksantikvarieämbetets håll.)

En färgtrappa gör man ofta när man vill återställa den ursprungliga färgsättningen.

För att återskapa färgsättningen på sitt gamla hus har man tidigare fått gissa sig fram bland kulörproverna i färghandeln. Moderna NCS-beteckningar förhåller sig nämligen inte till gamla målarrecept där man blandar färgen själv. Men nu finns hjälp att få genom Kulturkulör – en färgkarta för linoljefärg som vänder sig till alla som vill måla enligt gamla traditioner. Kulturkulör är framtagen av Riksantikvarieämbetet i samarbete med NCS Colour AB.

Målare och andra aktörer inom byggnadsvården efterfrågar ofta kunskap om traditionell linoljefärg och hur den ska blandas för att uppnå en specifik kulör. Kulturkulör är ett verktyg som underlättar målning med linoljefärg där man har höga krav på kulör och kvalitet.  Kulturkulör visar vilka kulörer du kan uppnå med traditionella pigment. Kulturkulör är lätthanterlig och kommer i ett format av 104 x 35 mm (något större än en kortlek). Den innehåller 300 färgprover med NCS-koder och information om blandningsförhållanden.

För att använda både nya och äldre färgskalor för linoljefärg bör man veta vilka kulörer som är möjliga att åstadkomma med traditionella pigment. Med hjälp av Kulturkulör hålls kunskapen om traditionell färgsättning vid liv och den är ett enkelt verktyg för färgblandning.

Kulturkulör för linoljefärg kan användas för olika ändamål som till exempel:

  • Guide till historisk färgsättning och traditionella pigment
  • Recept för färgblandning
  • Nyckel mellan traditionella recept och NCS-beteckningar

Vill du veta mer om Kulturkulör, linoljefärg och pigment?
Läs mer på Riksantikvarieämbetets webbplats

Så beställer du Kulturkulör

Vill du beställa ert eget exemplar av Kulturkulör, kontakta NCS Colour AB eller order@ncscolour.com