fbpx

Häverödals tingshus, Norrtälje

Län: Stockholm
Ort: Norrtälje

Tingshuset uppfördes 1923-24 efter ritningar av arkitekt Arvid Huss. Byggnaden är uppförd i putsat tegel med en respektingivande massiv portal i huggen roslagsgranit. Det högresta taket är försett med klocktorn. De branta takfallen är utsvängda. Förbindelsen mellan bottenvåning och övervåning är förlagd till ett friliggande torn, som påminner om en kastal. Den centralt belägna tingssalen saknar övervåning. Genom sin dubbla rumshöjd erhåller den ljus via en rad överljusfönster mitt på vardera takfallet.

Interiören hyser rikhaltig dekorativ utsmyckning, bl.a. ornamentala och allegoriska målningar av hög klass av konstnären Ernst Wilhelm Lindelöf.

Häverödals tingshus bär nationalromantikens prägel med framträdande historiserande drag. Byggnaden är helt oberörd av nyklassicismens stilideal. Det är således ett mycket sent verk i sin art och en sen milstolpe i slutet av den svenska nationalromantikens 20-åriga historia.

Förklaringen härtill – förutom arkitektens preferenser – kanske kan sökas i byggnadens funktion. Den skall myndigt väcka tanken på rättsstaten och lagens makt. I sådant syfte har den mera hävdvunna nationalromantiska stilen uppfattats som lämpligare än ett försök att gestalta rollen i den nymornade klassicismens strama dräkt.

Häverödals tingshus är ett av Arvid Huss mest framträdande verk. Med de stilmedel arkitekten haft till förfogande har han skapat en egenartad byggnad som bär hans personliga prägel. Byggnaden torde vara ensam i sitt slag.

Byggnadens byggnadsminnesförklarades 1989.

Uppdatering 2023-12-07

Byggnaden har fått kraftigt förfalla under de senaste 30 åren och har nu drabbats av omfattande fukt- och mögelskador. Svenska byggnadsvårdsföreningen skrev en artikel i Byggnadskultur år 2013 om husets historia och dess många ägarbyten. I november 2023 utfärdades ett vite mot ägarbolaget Nordici AB om 150 000 kronor för uteblivna renoveringar.

Press

Prislapp för tingshusets förfall: 150 000 kronor”, Norrtelje Tidning 2023-11-23

”Tingshuset i Häverödal sålt – för en krona”, Norrtelje Tidning 2022-02-16

Dokument: Att döda ett byggnadsminne – NT granskar turerna kring Häverödals tingshus”, Norrtelje Tidning 2019-08-10

keyboard_arrow_up