fbpx

Hantverk och helpension – byggnadsvårdsläger på Jamtli

Bild: T.v. Takbrädorna bearbetas med skave och hyvel. T.h. Byggnadsvårdsläger är en fin sommartradition på Jamtli. Lägerdeltagare från hela landet arbetar med timmerlagning samtidigt som det pågår historiskt rollspel på gårdarna. Foto: Jamtli, 2019

Med 56 års åldersskillnad mellan yngsta och äldsta deltagaren kan vi konstatera att byggnadsvårdsläger lockar personer i alla åldrar. Malin Wolczynska berättar om när en skara glada och förväntansfulla kursdeltagare deltog i Jamtlis byggnadsvårdsläger

Det har blivit en tradition med byggnadsvårdsläger på Jamtli. Sedan 2012 har vi haft ett samarbete med Svenska byggnadsvårdsföreningen om att arrangera läger på vårt friluftsmuseum. Den här sommaren hade sex entusiastiska deltagare hittat till oss från olika delar av landet, från Luleå i norr till Eskilstuna i söder. De hade olika bakgrund och samlades för att under en vecka bo med helpension på vårt vandrarhem och lära sig praktiskt hantverk på våra kulturhistoriska hus.

 


Lägren ger ofta en fin gemenskap och med hantverket i fokus är det lätt att mötas över generationsgränserna för både deltagare och handledare.


Ett vinnande koncept

Jamtli har så många som 80 byggnader som behöver vårdas med öm hand. Att göra det i kursform har varit ett vinnande koncept då deltagarna går härifrån med ökade hantverkskunskaper och kännedom om hur man vårdar kulturarv, samtidigt som de gamla byggnaderna tas om hand. Handleder gör dels våra egna hantverkare men ibland tar vi även in specialistkompetens utifrån. Lägren ger ofta en fin gemenskap och med hantverket i fokus är det lätt att mötas över generationsgränserna för både deltagare och handledare.

Upplägg och arbetsmoment

Ankomstdagen startas med en kort introduktion om veckans arbete, en rundvandring på friluftsmuseet och praktiska detaljer innan gemensam middag. Under fjolårets läger hade vi tre arbetsmoment. Ett moment var att lägga nytt brädtak på »Överhogdalshärbret«. Deltagarna fick prova att handhyvla takbrädor och att lägga taket genom att spika fast brädorna med handsmidd spik. Det andra momentet var att på samma byggnad göra en timmerlagning, en så kallad halvsulning, där den skadade delen av stocken i en vägg byttes ut och fästes med dymlingar. Halvsulningen av stocken krävde tillhuggning av en stock i fura som sedan passades in i väggen där den tidigare rötskadade delen suttit. Det tredje momentet var fönsterrenovering där hantverkets olika steg visades. Alla fick prova på att använda en kittlampa för att värma och avlägsna kitt, ta ur fönsterglas, olja in trärena delar med linolja och att skära glas.

Bild: T.v. Timmerlagningen sätts på plats. T.h. Ett av arbetsmomenten 2019 var fönsterrenovering. Foto: Jamtli, 2019

Byggnadsvårdsläger 2020

I sommar kommer lägret att vara kopplat till en av Jamtlis pärlor. Det är »Näsgården«, en parstuga i två våningar uppförd på 1840-talet. Byggnaden ska genomgå en restaurering vilket ger arbetsmoment som fönsterrenovering, kokning av rödfärg, interiört måleri med lagning av spännpapp och stänkmålning.

Utflykter och middag

Vi brukar planera in en del kvällsaktiviteter. Senast gjorde vi en utflykt till Sundinsgården i Stavre, Bräcke kommun, där vi fick en innehållsrik guidning kring familjen Sundins historia, se gårdens välbevarade miljöer och rika föremålssamlingar. Gården är från 1800-talets andra hälft och består av en mangårdsbyggnad, sommarpaviljong och ekonomibyggnader.

Utflykterna brukar vara uppskattade då deltagarna får en chans att bekanta sig med den jämtländska kulturmiljön och också att umgås utan verktyg i händerna. Andra kvällsaktiviteter som numer också blivit tradition, är dels en stadsvandring i Östersund, dels gemensam middag sista kvällen.

Träningsvärk och hela tak

Efter en intensiv arbetsvecka med en del träningsvärk och rosiga kinder från den jämtländska sommarvinden, kunde vi konstatera att ett härbre fått ett nytt brädtak, och att de nöjda deltagarna hade ökat sina hantverkskunskaper i en rad olika tekniker och också fått ökad kännedom om virkeskvalitet. Samtliga inblandade hade nu fått nya kontakter till fler som värnar om vårt kulturarv och i väskan låg svettiga arbetskläder som ett minne.

Malin Wolczynska, projektledare på Jamtli

Byggnadsvårdslägren 2020 och 2021 på Jamtli ställdes in med anledning av den pågående corona/Covid-19 pandemin.

 

 

keyboard_arrow_up