Frågeställare: Cormac Donnelly
Denna handmålade bård hittades i storstugan i vårt hus i Roslagen. Tyvärr var den redan nedriven av en tidigare ägare till huset. Vi planerar att återskapa bården och de blå stänkmålade väggarna i sin helhet. Vi är intresserade av att höra mer om bårdens ålder och kanske huruvida målaren är känd. Utförandet verkar väldig skickligt gjort på fri hand. Tips välkomnas!

Svar:
Målarna var ofta aktiva lokalt och regionala stilar var vanliga. Ett tips är att ta kontakt med ert länsmuseum och närmaste hembygdsgård som säkert kan ge mer information.