fbpx

Handhyvla grangolv? Risk för stickor?

Vi ska lägga in nytt kilsågat grangolv och skulle helst för det estetiska och tidsmässigt ha det handhyvlat. Men har hört lite att det är risk med flisor innan golvet har nötts ner. Vad har ni för erfarenhet av detta?

 

Svar:

Maskinhyvlade eller handhyvlade golv har mindre betydelse för flisor/stickor. Handhyvling av maskinhyvlade golvbrädor sker av rent estetiska skäl. Handhyvling är relativt snabbt och enkelt om man har en bra hyvel med ett brett och skarpt stål som brynes med jämna mellanrum (ca vart 4-5 hyvlat golvplank). Förekomsten av flisor eller stickor är främst beroende på hur planken är sågade; minst risk vid radialsågade brädor (stående årsringar) och mest risk vid tangentiellt sågade brädor (mer liggande årsringar). Golvplank med stående årsringar blir tåligare mot nötning och ger färre, samt mindre, stickor. Plank som är sågade längre ut från märgen har större andel liggande årsringar och ger större stickor. Stickfria obehandlade trägolv är sällsynt men går att eftersträva på olika sätt. Ett av dom är att INTE slipa, men att skura med såpa (ibland tillsammans med sand) eller med en ytbehandling av fernissa eller färg. Såpa gör golven återfettade och kan vara tillräcklig behandling för att fiber inte ska resa sig med stickor i fötterna som följd. Fernissa och färg sluter ytan och bildar ett ovanliggande skikt.

Frågan är besvarad av Niklas Thuresson, Alla tiders hantverk AB, Nyåker

keyboard_arrow_up