fbpx

Handelshögskolan, Göteborg

Län: Västra Götaland
Ort: Göteborg
Datum: 28-01-2015

Rivningshot. I spåren av Västlänken, tågtunnel under Göteborg, hotas stora delar av Carl Nyréns Handelshögskola från 1951 av rivning. Här föreslås nämligen att den södra uppgången vid station Haga ska uppföras. Handelshögskolans två äldre byggnader, ett höghus mot Vasagatan samt en tegellänga längs Vasagatan/Haga Kyrkogata, uppfördes år 1951 efter ritningar av den välkände arkitekten Carl Nyrén och är resultatet av en omfattande arkitekttävling med inte mindre än 75 inlämnade förslag. Uppdraget med Handelshögskolan blev inledningen till den unge Carl Nyréns strålande karriär och starten för hans egen verksamhet. Detaljplanen, som nyligen varit ute på samråd, medger på platsen för den lägre tegellängan en byggrätt för Centrum- skol- och järnvägsändamål. Här avses den södra uppgången från Västlänken integreras i bottenplan av en nybyggnad för Handelshögskolan. Den rivningshotade tegellängan är en avgörande del i 1950-talsanläggningens arkitekturhistoriska värde då den har en tidstypisk utformning, tydligt speglar den kände arkitekten Carl Nyréns tankar om skalförskjutningar och ljusets betydelse i arkitekturen. I miljökonsekvensbeskrivningen, med avseende på kulturmiljö, konstateras att förslaget innebär en mycket stor negativ konsekvens för Handelshögskolans kulturhistoriska värde trots att högdelen bevaras. 1950-talsanläggningen måste hanteras som en helhet, inte som delar skilda från varandra.

Externa länkar
Stadsplanering kräver kunniga politiker 
De river gammalt och bygger nytt 

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

maj 2020
juni 2020
juli 2020
jul 01 2020

Kubbmurning

Nynäs Slott, Tystberga, Sverige
Inget evenemang hittades!
Visa fler