Hampaisolering i fasad?

Har en gammal stuga (1830) och behöver byta fasad på baksidan (senast 1906). Vill använda hampaisolering under ny panel, i form av hampamatta eller hampa-skiva. Kan man köpa det i Sverige eller bättre i Tyskland? Vet ej om så gammalt hus har reglar att lägga isoleringen i.
Tror det bara är stockar med drevad isolering emellan. Måste man i så fall bygga nya reglar eller kan man spika upp hampaisolering i form av matta eller skiva direkt på timmerstockarna och sedan sätta ny panel (dubbelfasspont) över ?

Hoppas senare kunna isolera vinden bättre med hampa både under golv och under innevägg/tak (ås/spar-tak). Något man måste tänka på ?

Svar:

Om fasadpanelen är från 1906 är den sannolikt av hög virkeskvalitet som är svår att hitta idag. Den enklaste åtgärden om du vill spara så mycket som möjligt av den gamla panelen är att laga eller halvsula. Om du inte har haft läckage från taket så är det ju normalt bara den nedersta delen av panelen som har blivit rötskadad av regnstänk och växtlighet. Tryck in kniven i virket för att se hur mycket som behöver bytas. Panelen kan se dålig ut men fortfarande fungera som panel. Montera en vågrät bräda som fungerar som anhåll för cirkelsåg. Tänk på att sned­ställa sågbladet så att panelen och locklister blir sneda med fall utåt. I förekommande fall kan du nu laga eventuella timmerskador i stommens syll och dreva otätheter. Passa på att sätta vindduk eller vindpapp på den blottlagda delen av stommen innan du kompletterar panelen. Om du väljer att skarva panelen kan du sätta nya locklister som i någon mån döljer skarvarna. Om du väljer en liggande panel som ersättning monteras en vatt­bräda dikt under sågningen.

Från energisynpunkt är den mest skonsamma och effektiva åtgärden att vindtäta så att stommen inte kyls av vi blåst. Om du ändå beslutar dig för att byta fasaden kan du passa på att dreva otätheter i timran och runt fönster- och dörrkarmar samt sätta vindduk eller vindpapp under hela panelen.

Om du av olika skäl ändå vill tilläggsisolera fasaden bör du tänka på att det förändrar husets utseende, fönstren ”sjunker in” i fasaden och anslutningen mot takfot och grund kan se konstig ut. Och det är inte alltid man kan återanvända knutbrädor, foder och fönstersnickerier. Fasaden blir dock bättre från isoleringssynpunkt men sett till hela husets klimatskal är det inte särskilt kostnadseffektivt.

Hampaisolering finns att köpa i Sverige och man hittar leverantörer på Internet. Du behöver regla upp på timmerstommen, isolera mellan reglar och sätta vindtätningen utanför isoleringen. Och oftast rekommenderar man i dessa fall en luftspalt under panelen vilket sammantaget gör att väggen blir ganska tjock. Läs mer om smart energieffektivisering och alla olika isoleringsmaterial i Energiboken.

Att isolera vindsbjälklaget räknas till de mer kostnadseffektiva energiåtgärderna. Läs mer i artikeln Vindsisolering och vindsinredning.