fbpx

Hamnmagasinen i kv Gulin

Län: Blekinge
Ort: Karlskrona

I centrala Karlskrona fanns tidigare två kulturhistoriskt värdefulla hamnmagasin, troligtvis uppförda under 1700-talet. De tillhörde stadens äldsta civila byggnader. Fastighetsägaren ville riva och underlät underhåll. Frågan om byggnadsminnesförklaring har varit uppe under flera år, men fastighetsägaren har motsatt sig detta. Nu är den ena byggnaden riven, och den andra står inför ombyggnad.

Uppdateringar

01-10-2012

Länsstyrelsen har sagt nej till att byggnadsminnesförklara magasinen och de riskerar nu att rivas. Ärendet har fått kritik från bland andra den förre länsantikvarien Leifh Stenholm. Läs SRs intervju av Leifh (Länk nedan)

07-11-2012

Läs ICOMOS SWEDEN bedöming angående ansökan om rivningslov för magasinen på fastigheten Gulin 1 Karlskrona kommun i PDF:en nedan.

20-12-2012

ICOMOS SWEDEN, som är Unescos expertorgan i Sverige,har i ett protestbrev till Karlskrona kommun och länsstyrelse uppmärksammat att en rivning av hamnmagasinen skulle urholka trovärdigheten vad gäller kommunens och länsstyrelsens möjligheter att förvalta ett världsarv. Brevet har fått kommunen att skjuta upp rivningsärendet. I sitt brev menar Icoms att Karlskronas världsarvsstatus kan komma att bli föremål för diskussion och ifrågasättande. I brevet står även att läsa ”ICOMOS SWEDEN finner det anmärkningsvärt att efterlevnaden av ett internationellt åtagande som världsarvs- konventionen ska vara beroende av en länsstyrelses tillgång på medel… Lässtyrelsen hänvisar dessutom till att fastighetsägaren inte gjort några ansatser till upprustning av byggnaderna. ICOMOS SWEDEN frågar sig vad det ger för signal till andra ägare av kulturfastigheter att vanvård är motiv till utebliven byggnadsminnesförklaring, vilket i förlängningen ger större möjlighet att få riva.” Läs mer på SR.se

22-04-2013

Hamnmagasinen är räddade! Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat inte bevilja rivningsstillstånd. Men nu krävs underhållsinsatser för att stoppa förfallet.

24-03-2015

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har nu beslutat att rusta upp och bevara det södra av de två hamnmagasinen. Enligt en tidigare utredning kommer en restaurering att kosta ca 1,3 miljoner kronor. Det nordligaste av de två anses dock vara i alltför dåligt skick och kommer att rivas.

23-05-2019
Ett av magasinen är rivet. Det kvarvarande planeras att renoveras för att bli en del av ett nytt bostadskvarter. Magasinet ska vara en komplementbyggnad till de nya byggnaderna, med funktioner som cykelförråd, miljörum och lägenhetsförråd.

10-02-2020
Det kvarvarande magasinet är nu nymålat och tjärat, och delvis ombyggt.

Externa länkar

SR – De gamla hamnmagasinen riskerar att rivas
SR – 1700-talsbyggnader kan rivas efter beslut från länsstyrelsen
PDF – ICOMOS SWEDEN bedömning 
SR – Rivning av magasin hot mot världsarvet
Hamnmagasinen blir kvar

keyboard_arrow_up