fbpx

Cementas silon i Limhamn

Län: Skåne
Ort: Limhamn

Cementfabriken anlades på 1880-talet. Den är nu nedlagd, och till största delen utplånad. Kontor, lager, fabrik, ugnar, silor, transportband på pelare och järnvägsspår är rivna, och tre mindre silor har kapats till hälften.

Kommunen har begärt att ägaren som motprestation till all rivning ska bevarande kvarvarande silorester. Nuvarande ägare försöker nu komma ur denna överenskommelse för att bli kvitt cementhistorien på den ort som formats av kalk. Limhamn = lime= kalk.

Själva kalkbrottet i en annan del av Limhamn är naturreservat men får inte beträdas av allmänhet bortsett från vid guidade turer enstaka gånger om året.

 

keyboard_arrow_up