fbpx

Hammarskog 1:6

Län: Uppsala
Ort: Uppsala
Datum: 27-03-2011

Rivningshot. Uppsala kommun har beslutat att riva ett antal hus i Ännesta söder om Uppsala. Byggnaderna ingår i ett område som är officiellt utpekat som kulturhistoriskt värdefullt, i anslutning till Hammarskogs herrgård, nära Dalbyviken. Dessutom utgör miljön ett av Uppsalas viktigaste fritids- och rekreationsområde. På den aktuella fastigheten finns bl.a. ett timrat 1800-talshus, en äldre parstuga samt ett äldre källarförråd. Uppsala kommun, som är fastighetsägare, vill riva husen då de anses vara i dåligt skick. Sen ska tomterna säljas. Beslutet togs trots att Upplandsmuseet, Länsstyrelsen och kommunens kulturförvaltning reserverat sig och trots miljöns höga kulturvärden.

Uppdateringar
07-06-2011
Rivning påbörjad. Takteglet har tagits av, toaletter samt en kakelugn slängts ut. Eventuellt sparas den gamla timmerstommen (för att sättas upp på annan plats).

keyboard_arrow_up