fbpx

Hållbart bottenbjälklag – alla kategorier

Frågeställare: Roger Mattsson
Hållbart bottenbjälklag – alla kategorier Nybyggnation bottenbjälklag: fackverksbalkar i massivt trä upplagda på grundstenar av huggen granit och mellanliggande näver, trossbotten av spontat virke i massivt trä upplagda på underramen med mellanliggande tjärat lindrev, (papp, lera), kutterspån/släckt kalk, massivt trägolv. Mina farhågor: trossbotten av spontat virke i massivt trä sväller och krymper om vartannat samt innehåller kvist som kan falla ur och skapa kvisthål. Detta sammantaget kan påverka lufttätheten negativt samt skapa oönskade vägar in i bjälklaget för insekter och gnagare. Mina funderingar: vilket träslag är lämpligt att välja till det spontade trossbottenvirket och hur ska det vara beskaffat med tanke på kvalitet och dimensionering. Med tanke på svällning/krympning hur stora glipor ska det vara runt om? Ska trossbottenvirket fästas eller ligga löst? Är det nödvändigt att vindtäta trossbottenvirket? Om nödvändigt, med papp och/eller lera? I sådan fall, vilken papp ska det vara och hur ska leran vara beskaffad och hur ska det utföras? Tacksam för svar Roger Mattsson

Svar:
Om det är stora klimatskillnader under huset så krymper och växer virket med årstidsväxlingar. Trots det har man traditionellt ofta använt spillvirke eller virke av varierande kvalitet till blindbotten. Fördelen har väl varit att det har varit torrt och inte krympt så mycket. Om virket är snabbvuxet brädgårdsvirke kan man som säkerhet spika på en locklist över skarvarna som bara spikas på ena sidan så att den kan röra sig över glipan. Dina farhågor tror jag inte får så stora konsekvenser om du lägger vindpapp eller vindduk i botten av bjälklagsfacken. Ett annat sätt är att täta med lera som också fungerar som klimatbuffert. I vår artikelbank finns följande artikel i ämnet: http://byggnadsvard.se/kunskapsbanken/artiklar/isolering/isolering-i-praktiken-1-det-naturliga-saettet-att-varmbona-traehus

keyboard_arrow_up