Halländska hus och gårdar

Föreningens uppgift är att bevara och sprida intresset för våra byggtraditioner. Genom information, möten och studiebesök ska föreningen verka för att fördjupa medlemmarnas kunskaper och stimulera utbytet av erfarenheter. Ger ut medlemstidningen Ruckelbladet.

Hemsida
Föreningens hemsida

Vi finns på
Halland

Kontakt
Anders Tilly
Tele: 035 22 08 00 & 0706 96 69 48

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

januari 2020
mars 2020
Inget evenemang hittades!