Halländska hus och gårdar

Föreningens uppgift är att bevara och sprida intresset för våra byggtraditioner. Genom information, möten och studiebesök ska föreningen verka för att fördjupa medlemmarnas kunskaper och stimulera utbytet av erfarenheter. Ger ut medlemstidningen Ruckelbladet.

Hemsida
Föreningens hemsida

Vi finns på
Halland

Kontakt
Anders Tilly
Tele: 035 22 08 00 & 0706 96 69 48