fbpx

hälsorisk vid sanering

Fråga:
vad utsätts jag för när jag sanerar mitt hus för svamp, river ut angripet materiel

Svar:
Det blir både sporer och annat damm som yr. Även om alla svampar och mögel inte är giftiga så är det ändå viktigt att skydda sig och den närmaste omgivningen. Men du kan skydda dig och övriga rum genom att arbeta systematiskt och ha rätt utrustning. Se till så att utrymmet är stängt, använd overall som du tvättar efter sanering och framförallt en andningsmask med övertryck. Mögelfläckar och sporer damsuger man men en dammsugare som har hepafilter. I vår webbutik finns boken “mögelsvampar i byggnader” som ger mer kunskaper och på Skansenbutiken finns en enklare skrift som heter “en liten bok om mögel”.