Gustafsvik herrgård

Län: Värmland
Ort: Kristinehamn
Datum: 28-08-2014

Uppdatering 13-04-2021
Herrgården med ett flera tillhörande byggnader ägs av Kristinehamns kommun. Ett helhetsgrepp skulle behöva tas på området för att reda ut de kulturhistoriska värdena och planera för fortsatt förvaltning.
Huvudbyggnaden är från 1760-talet. Den har stått tom i ett tiotal år. Flyglarna har också sitt ursprung från 1760-talet. I den västra flygeln arrangerades sju stycken byggnadsvårdsläger på 1990-talet, men efter det har en annan renovering gjorts av ett tv-team med Ernst Kirschteiger i spetsen. Då sågades det i väggarna och fasadkulören byttes. Byggnaden funderar nu som café, och en tillbyggnad planeras. Den östra flygeln är också hårt renoverad.
Flera byggnader står delvis oanvända och börjar att förfalla, såsom smedjan, snickarboden, två större magasin, vagn- och häststall, potatiskällaren och dasset. Andra byggnader används: ett stall är i drift, och kuskbostaden hyrs ut som bostad.
Det har funnits ännu fler byggnader. Hönshus, svinhus, arbetarbostäder och tvättstuga brändes ned av kommunen på 1960-talet. Ett spannmålsmagasin blåste ned i en storm redan 1925, och ett orangeri är rivet.