fbpx

Län: Blekinge
Ort: Ronneby

Fastigheten Gunhild 7 ligger inne i Ronneby, mitt emot järnvägsstationen. Huset uppfördes strax efter 1898 och har haft samma utseende sedan takkuporna monterades 1922. Byggnaden har blivit räddad en gång förut då en tidigare fastighetsägaren drog sig ur. Nu har nästa fastighetsägare fått  rivningslov i byggnadsnämnden. Skötseln är mycket eftersatt men hela konstruktionen är enkel och traditionell och bereder inga större svårigheter för en renovering. Byggnadstypen, mindre flerfamiljshus av trä från sekelskiftet 1900, är underrepresenterad i Ronneby stadsmiljö.

 

Meny