Gula villan i Mariehäll

Län: Stockholm
Ort: Stockholm

Gula villan på Karlsbodavägen i Mariehäll är grönklassad av Stadsmuseet, det vill säga en byggnad som är särskilt viktig utifrån historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Den uppfördes på 1890-talet och minner om en tid då Mariehäll låg i utkanten av Stockholm. Byggnaden har fungerat som servering ända sedan 1920-talet. Cafét är en viktig träffpunkt för många stamkunder. Nu anser vissa att villan står i vägen för planerad bostadsbebyggelse och hyresgästerna är uppsagda av Stockholms stad. En ny detaljplan vill bland annat möjliggöra rivning.