Gula Villan (Emaus)

Län: Västra Götaland
Ort: Uddevalla
Datum: 13-02-2014

Rivningshot. Gula Villan på Emaus, Uddevalla, har sedan en tid tillbaka varit rivningshotad – men nu börjar det skönjas en ljusning. Den vackra trävillan uppfördes under slutet av 1800-talet i en utpräglad schwetzerstil, troligtvis av riksdagsmannen och senare landshövdingen Fredrik Pettersson. I den välbevarade interiören finns flera takmålningar, kassettak, kakelugnar, spegeldörrar och äldre snickerier. Villan ägs av kommunen med tekniska kontoret som förvaltare. Den har stått utan användning sedan 2008 och då man 2013 utförde en ommålning av huset och påbörjade en takomläggning upptäcktes omfattande rötskador och sättningar. Tekniska kontoret ville då riva huset med hänvisning till husets skick och svårigheten att få det uthyrt. Det har dock inte funnits någon politisk vilja att riva byggnaden. Just nu bollas frågan och idéerna fram och tillbaka. Ingen vill egentligen riva, men ingen har heller lösningen. Här krävs omfattande åtgärder samt en lämplig hyresgäst. Ärendet har engagerat många människor och Facebookgruppen fick på kort tid över 1500 medlemmar. Såväl kommunens antikvarie som Bohuslänsmuseum vill se att byggnaden bevaras. En ansökan om byggnadsminnesförklaring är inlämnad till länsstyrelsen sedan tidigare.

Uppdateringar
22-05-2014
Räddad. Politikerna överens: de vill rädda Gula villan. Tanken är att villan stannar i kommunal regi och kommunens arbetsmarknadsavdelning tar över och betalar hyran om 140 000 kronor per år till tekniska nämnden. Pengarna får arbetsmarknadsavdelningen från kommunstyrelsen. Pengarna som tekniska får in går till drift och underhåll. Villan verkar således vara fredad från rivning, men nu krävs stora underhållsåtgärder.

Externa länkar
Emausvillan hotas av rivning 
För dyrt rusta upp Gula villan 
Vill se Gula villan som byggnadsminne 
Facebookgruppen
Politikerna överens: vill rädda Gula villan 

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler