fbpx

Gula Villan (Emaus)

Län: Västra Götaland
Ort: Uddevalla
Datum: 13-02-2014

Rivningshot. Gula Villan på Emaus, Uddevalla, har sedan en tid tillbaka varit rivningshotad – men nu börjar det skönjas en ljusning. Den vackra trävillan uppfördes under slutet av 1800-talet i en utpräglad schwetzerstil, troligtvis av riksdagsmannen och senare landshövdingen Fredrik Pettersson. I den välbevarade interiören finns flera takmålningar, kassettak, kakelugnar, spegeldörrar och äldre snickerier. Villan ägs av kommunen med tekniska kontoret som förvaltare. Den har stått utan användning sedan 2008 och då man 2013 utförde en ommålning av huset och påbörjade en takomläggning upptäcktes omfattande rötskador och sättningar. Tekniska kontoret ville då riva huset med hänvisning till husets skick och svårigheten att få det uthyrt. Det har dock inte funnits någon politisk vilja att riva byggnaden. Just nu bollas frågan och idéerna fram och tillbaka. Ingen vill egentligen riva, men ingen har heller lösningen. Här krävs omfattande åtgärder samt en lämplig hyresgäst. Ärendet har engagerat många människor och Facebookgruppen fick på kort tid över 1500 medlemmar. Såväl kommunens antikvarie som Bohuslänsmuseum vill se att byggnaden bevaras. En ansökan om byggnadsminnesförklaring är inlämnad till länsstyrelsen sedan tidigare.

Uppdateringar
2014-05-22
Räddad. Politikerna överens: de vill rädda Gula villan. Tanken är att villan stannar i kommunal regi och kommunens arbetsmarknadsavdelning tar över och betalar hyran om 140 000 kronor per år till tekniska nämnden. Pengarna får arbetsmarknadsavdelningen från kommunstyrelsen. Pengarna som tekniska får in går till drift och underhåll. Villan verkar således vara fredad från rivning, men nu krävs stora underhållsåtgärder.

2021-07-22
Gula villan hotas åter av rivning. Samhällsbyggnadsnämnden menar att det inte går att finna någon användning för byggnaden efter att Uddevalla Vuxenutbildning inte längre kommer att använda den. En engagerad allmänhet menar dock att det går att hitta andra funktioner för byggnaden, och att det farligaste hotet för en byggnad är om den står tom. Beslut om Gula villans framtid kommer att fattas i höst.

Externa länkar
Emausvillan hotas av rivning 
För dyrt rusta upp Gula villan 
Vill se Gula villan som byggnadsminne 
Facebookgruppen
Politikerna överens: vill rädda Gula villan