Grynmalaregården i Lund

Län: Skåne
Ort: Lund
Datum: 18-05-2017

Grynmalaregården är ritad av arkitekt Gun Sjödin och är Lunds äldsta kommunala dagis. Dagiset rymmer nu också en förskola. När dagiset startades 1945 var de flesta barnen från den fattiga stadsdelen Nöden och på den tiden bodde personal i huset. Personalbostäderna avskaffades efter ett par år, eftersom verksamheten behövde mer utrymme.

Den nuvarande Grynmalaregården är enligt kommunen i ett dåligt “tekniskt skick” och uppfyller inte dagens krav på arbetsmiljö och tillgänglighet fullt ut. Mot bakgrund av detta bedömer man att kostnaderna för att åtgärda detta inte är försvarbara. Gården ligger dessutom enligt kommunen orienterad på ett sådant sätt att fastigheten som helhet blir svår att utnyttja på ett effektivt sätt. Efter att ha provat tre alternativ, två där gården bevarades och ett tredje där den revs, valde man till slut det tredje. Man har därför förordat en rivning och uppförande av en ny skola på platsen.

Stadsantikvarien har bedömt att en rivning skulle vara negativ för kulturvärdena, men stadsbyggnadskontoret pekar på att det finns andra välbevarade miljöer från den aktuella tiden. Dessa finns dock i andra delar av staden, och försvarar därför knappast argumentet för en rivning.

Från Svenska Byggnadsvårdsföreningen delar vi stadsantikvariens syn. Grynmalaregården är ett synnerligen välbyggt hus med stora såväl arkitektoniska, estetiska och kulturhistoriska värden. Och en rivning skulle innebära en onödig och irreversibel förlust av en viktig exponent för samhällets utveckling. Vi har därför idag den 18 maj placerat Grynmalaregården i Lund på den nationella Gula listan över hotade svenska kulturmiljöer, med förhoppning om att Lunds Kommun ska tänka om kring rivningsplanerna.

Externa länkar

Grynmalaregården på väg mot rivning | Skånska Dagbladet 20 april 2016
Grynmalaregårdens förskola | Lunds Kommun
Facebookgruppen Rädda Grynmalaregården i Lund
Namninsamling Rädda Grynmalaregården i Lund

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler