Grundförstärkning av mindre stenhus

Frågeställare: Werner

Har ett mindre tegelhus på stengrund ca 40 kvm på min tomt. Huset kan vara byggt i mitten av 1800-talet. Byggnaden står i en slänt , på berg tror jag, och det rör sig sakta nedför. Säkerligen har det pågått i många år. Man kan se sprickbildning som är gammal och lagad. Jag har ägt huset i 33 år och det har lagats långt tidigare. Sprickor kan vara upp till 3-4 cm breda. Hur stoppar jag rörelsen på bästa sätt? En firma som jobbar med en teknik att spruta i geopolymer i backen har varit här och menar att det skall funka. Vad tror ni om den metoden? Vilka andra metoder är tänkbara?

Svar:

Val av åtgärd beror på orsaken, om huset till exempel sakta glider ner längs en bergsida behöver det fästas i underlaget, en geopolymer kan stoppa rörelsen kortsiktigt men riskerar i detta falla att efterhand följa med i rörelsen. Som byggnadsvårdare skulle man vilja gräva upp och hitta orsaken. Om det inte är risk för ras kan man ta det stegvis, till exempel börja med att lätta på marktrycket uppifrån slänten genom urgrävning. Kanske räcker det med en stödmur där? Man kan kontrollera om rörelser avstannar eller fortsätter genom att spackla i sprickor punktvis med gipsbruk, det spricker vid minsta rörelser. Tänk på att en grund från mitten av 1800-talet är kallmurad och därmed känslig för rörelser, kontakta gärna ytterligare någon oberoende konsult med erfarenhet från äldre hus.

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
maj 2020
maj 03 2020

Jättegrönt

Friluftsmuseet Gamla Linköping, Tunnbindaregatan, Linköping, Sverige
Inget evenemang hittades!
Visa fler