fbpx

Gräva ur källare för golvvärme

Huset som jag renoverar är från slutet 1800-tal. Väggarna under jord är bränd lertegel. Väggarna ovan jord är obränd lertegel.
Golvet var plattor som jag nu plockat upp, så det är bara sand just nu. Det jag vill veta är om jag kan ”staga upp” ytterväggarna på något sätt eller om jag kan använda Finjas EPS-betong (som jag är VÄLDIGT osäker på vad det egentligen är. Fick bara ett tips från en hantverkare).
Eller kan man exempelvis stabilisera gruset några decimeter från ytterväggarna och bara ha isolering och golvvärme en bit in från väggarna, vilket jag känner är ok då det kommer bli badkar, duschkabin, bastu längs med väggarna.
Hur isolerar man sen golvet?

Svar:

Om inte grunden har haft fuktproblem tidigare är det ett tecken på att konstruktionen fungerar som den är men den kan vara känslig eftersom det är tegel, framför allt om marken utanför är fuktig. Om du gräver ur och värmer upp källaren finns risk för framtida skador. Källarmurverk av tegel transporterar fukt om det är olika temperatur på in och utsida, ju mer det värms desto mer fukt kan transporteras. Framför allt om grunden inte är ordentligt dränerad utifrån. Fukten tar med sig salter som kristalliserar på insidan och kan spränga loss teglets yta. Teglet kan skonas genom en s.k. offerputs av kalkbruk som gör att kristalliseringen sker i putsen istället och inte skadar den bärande konstruktionen. Men det kan behöva putsas om vid framtida putsbortfall. Det är med andra ord inte helt oproblematiskt särkilt som du avser att bygga fuktalstrande installationer intill väggen i källaren. Att försöka stärka upp konstruktionen med betong har också risker, betong är hård och tät i förhållande till befintlig konstruktion och åtgärden med utgrävning kan påverka grundens stadga. Beträffande golvvärme får den dålig effekt om den inte isoleras underifrån vilket innebär ganska djup grävning och dränering som i sin tur kan påverka markförhållanden. Bästa isoleringsmaterialet i detta fall vore skumglas.

Utan att besiktiga huset på plats är det svårt att avgöra åtgärdernas samlade påverkan på huset. Men med tanke på att huset är över 120 år gammalt finns det risk att man med de förslagna åtgärderna bygger in framtida problem som kan påverka livslängden.  Kanske är en tillbyggnad i markplan ett bättre alternativ?

 

 

keyboard_arrow_up