Grand Hôtels fasad – ett kommersiellt historiebruk?

En föraning om slutresultatet. Tryckta vepor monterade på byggnadsställningarna ger förbipasserande en presentation av det nya utseendet. FOTO: MATTIAS EK , STOCKHOLMS STAD DIGITALA STADSMUSEET

Skeppsbron sedd från Slottsbacken vid Kejsar Vilhelm II:s besök i Stockholm. I fonden syns Grand Hotel på Blasieholmen, märk hur den ursprungliga höjden på byggnaden harmoniserade med omgivande bebyggelse. FOTO: CARL CURMAN, STOCKHOLMS STAD DIGITALA STADSMUSEET

Vad innebär restaurering? Vilka värden ska lyftas fram, och vad händer när man står inför att skapa en ny berättelse om en byggnads historia? Kulturhistoriker Hampus Busk har besökt fasadrestaureringen av Grand Hôtel i Stockholm.

Detta innehåll är begränsat till inloggade användare. Logga in för att ta del av innehållet.
Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
maj 2020
juni 2020
Inget evenemang hittades!