Graffitimålningen Fascinate

Län: Stockholm
Ort: Spånga, Bromsten

Graffitiverket Fascinate, skapat 1989 av Circle och Tariq, skyddas genom en q-märkning. Den är Sveriges enda kulturmärkta graffitivägg, och anses som unik i Skandinavien.

Målningen täckte från början baksidan av en fastighet, som idag är riven, så att endast väggen återstår där målningen finns. Målningen är ca 13 x 8 meter och i förhållandevis gott skick.

Nu vill Stockholms stad bebygga det omkringliggande parkområdet, och vill därför riva väggen där målningen finns. Exploateringsnämnden menar att väggen är för skör för att bevara. Flera remissinstanser har varit negativa till beslutet, bland annat länsstyrelsen, kulturförvaltningen och skönhetsrådet. En ny detaljplan väntas bli antagen i maj, som möjliggör rivning.

Foto 2012: Bengt Oberger/Wikicommons