fbpx

Göteborgs universitetsbibliotek

Län: Västra Götaland
Ort: Göteborg
Datum: 29-01-2019

Den äldre delen av biblioteket som uppfördes under 1950-talet efter ritningar av Ärland Noreen är rivningshotad i ett nytt planförslag. Fastigheten ägs av Akademiska hus. På platsen skall enligt planen ett nytt bibliotek byggas. Byggnaden ligger inom riksintresse för kulturmiljövården. Den antikvariska konsekvensanalysen anger att rivningen får stor konsekvens för upplevelsen av riksintresset som helhet och i synnerhet för uttrycket ”institutionskomplex i parkmiljö”. Även om nya institutioner uppförs i området, går en stor del av institutionsbebyggelsen från 1900-talet förlorad.

Externa länkar
Göteborgs stads hemsida
Antikvarisk konsekvensbeskrivning

keyboard_arrow_up