Göteborgs universitetsbibliotek

Län: Västra Götaland
Ort: Göteborg
Datum: 29-01-2019

Den äldre delen av biblioteket som uppfördes under 1950-talet efter ritningar av Ärland Noreen är rivningshotad i ett nytt planförslag. Fastigheten ägs av Akademiska hus. På platsen skall enligt planen ett nytt bibliotek byggas. Byggnaden ligger inom riksintresse för kulturmiljövården. Den antikvariska konsekvensanalysen anger att rivningen får stor konsekvens för upplevelsen av riksintresset som helhet och i synnerhet för uttrycket ”institutionskomplex i parkmiljö”. Även om nya institutioner uppförs i området, går en stor del av institutionsbebyggelsen från 1900-talet förlorad.

Externa länkar
Göteborgs stads hemsida
Antikvarisk konsekvensbeskrivning

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler