fbpx

Göteborg i framtiden

I fredags arrangerade Svenska byggnadsvårdsföreningen tillsammans med föreningen Fasad, Chalmers och Centrum för Byggnadskultur ett samtal om Göteborgs framtid. Vad ska rivas, vad ska byggas? Nu kan du lyssna på diskussionen i efterhand!

Att en stad befinner sig i ständig förändring är en naturlag. Det finns en dynamik i att hus från olika tidsepoker står sida vid sida och berättar om stadens historia och identitet. Gatorna bär våra gemensamma minnen. Men när allt för mycket av det äldre fastigheterna försvinner och som idag – ersätts av byggnader ritade i dataprogram av arkitekter som inte har någon relation till den omgivande staden – är det knappast utveckling vi ser utan en avveckling av stadens själ.

Vilket ansvar har politiken för det byggda kulturarvet? Vilken möjlighet har man som medborgare att påverka hur staden förändras? Varför rivs så många historiskt betydelsefulla hus byggda av välkända göteborgsarkitekter, trots att det inte finns så många kvar? Är det lämpligt att ändra detaljplaner för att skydda de äldre delarna av staden?

Om stadsutveckling och hotet mot kulturhistoriska miljöer med Adam Cwejman , politisk redaktör GP, Ann Catrine Fogelgren, (L) ordförande i kulturnämnden och v. ordförande i Byggnadsnämnden i Göteborg och Ola Nylander , arkitekt och arkitekturforskare vid Chalmers tekniska högskola. Moderator: Malin Lernfelt, Svenska byggnadsvårdsföreningen.

 

keyboard_arrow_up