fbpx

Göra om tilläggsisolering eller lämna utan?

Vi har köpt ett hus med plankstomme byggt på 30-talet. Det är just nu tilläggsisolerat utifrån med glasull och plast på innerväggar. Fasaden behöver bytas och vi tänker då ta bort både plast och glasull. Bör man sätta dit ny isolering eller kan det ändå vara ok utan? Hur ska man isolera istället? Fasaden har ju ett något märkligt utseende pga tilläggsisolering.
Om vi tar bort plasten på insidan nu men väntar med utsidan till nästa år, kan det bli några skador när man har glasull på utsidan men inget som stoppar fukten från insidan på den korta tiden?

Det är även något jättemärkligt isoleringsmaterial under golvet, ser ut som frigolit men är liksom mer som sand när man petar på det. Vad är det här?

Svar:

Plast och mineralull är ju inget som vi rekommenderar i äldre trähus. Men det är många hus som har tilläggsisolerats på det viset där isoleringen fortfarande gör sitt jobb. Om det är torrt och fint runt isoleringen kan man från resurshushållningssynpunkt överväga om man skall byta isoleringsmaterialet eller låta mineralullen sitta kvar. Även om det från byggnadsvårdssynpunkt vore bättre med en hygroskopisk isolering så är ju resurshushållning också en viktig aspekt för byggnadsvården. Andra aspekter gällande om man skall ha isolering eller inte är ju energihushållning och energipriser. Man brukar säga att en tilläggsisolering av fasaderna är den energiåtgärd som är minst lönsam, men i ert fall är den redan gjord och med höjda energipriser kommer den att hålla husets uppvärmningskostnad lägre än om det hade varit oisolerat.  Generellt är utvändig isolering tekniskt bättre än invändigt eftersom plankstommen hålls varm.

Om ytterpanelen måste bytas är det ett bra tillfälle att justera fasad och snickerierna så att det ser mindre märkligt ut. Titta på äldre foton eller ritningar som kan skvallra om hur huset såg ut före tilläggsisoleringen och hur ni kan anpassa utseendet, till exempel genom att flytta ut fönstren i fasadlivet.

Ni kan i princip ta bort plasten på insidan om ni tar bort mineralullen eller byter till hygroskopisk isolering på utsidan (cellulosafiber, lin etc). Vanliga inre ytskikt som skivmaterial, spontpanel, tapeter, spackel, målarfärg etc i olika kombinationer blir också täta.

Nyblivna husägare är ofta ivriga att komma igång med renoveringar. Ett tips är att först ta reda på fakta och avvakta tills ni vet hur ni vill göra och vilka konsekvenser det får. Bra vägledning får ni bland annat i Energiboken.

Isoleringen i golvet är svår att typbestämma utan fotografier. Men i Energiboken finns bland annat en förteckning på de flesta isoleringsmaterialen.

 

keyboard_arrow_up