fbpx

Golvvärme på torpargrund?

Jag har läst de mesta av era svar ang torpargrund o ventilation och tror mig förstått det mesta. Grunden består av stenar m fog av ”bruk”. Ventilationen består av små runda hål, ca 10 cm. Nu är ett tidigare golv borttaget, bestående av reglar, gullfiber, spånskiva och plastmatta, och vi är nere på originalgolvet. Detta är täckt av masonit och en linoleummatta. Håltagning i golvet gjort. Luktar friskt från grunden. Fyllning av typ grus i bjälklaget, ca 10 cm. Ca 30-40 cm ned till marken som verkar torr, Jag avser att montera fuktmätare. Det går inte att komma ned i grunden, som förmodligen består av ett antal ”smårum”, då huset är byggt av tegel. Golvvärmen tänker jag typ Uponor, som jag lägger på ursprungligt golv. ”Frigolit”, plåtsköldar och plastslang. Nu till en tanke jag har utifrån ventilation osv. Vad tror ni om att först lägga platonmatta, för att därmed skapa ett luftrum mellan plankorna och frigoliten? Denna har jag tänkt vika upp på väggarna för att sedan avgöra vidare åtgärd, typ 1 Låta luften fritt gå ut i rummet, 2 Samla ihop till en kanal ut, 3, Låta det vara tätt… Inser att man ska göra så få moderna ingrepp som möjligt…Bör jag ta bort linoleummattan? Galet?

Svar:

Användning av nya material och konstruktioner som cellplast och golvvärme är svåra att bedöma tekniskt från ett byggnadsvårdsperspektiv eftersom vi inte har mångårig erfarenhet av dem. Dessutom är alla typer av plast miljöskadliga och om det någon gång skulle brinna så bildas onödigt giftiga gaser. Det vi vet är att äldre och lågteknologiska golvkonstruktioner är hållbara och fungerar bra komfortmässigt över tid om de är korrekt isolerade. (Läs till exempel artikeln Isolering och snygga friser.)

Med det sagt kan er konstruktion, baserat på lukten vara frisk trots tidigare täta lager och linoleummattan på golvet. Det är bra om det går att göra fler undersökningar, vissa mögelsvampar är luktfria. En fuktmätning är en bra början men den kan kompletteras med filmning och/eller fler inspektionshål. Fuktmätning bör helst ske en hel säsong, främst sommar då luftfuktigheten i husgrunder normalt är som högst. Om grunden är torr innebär det goda förutsättningar oberoende av vilken konstruktion man väljer. Om bjälklaget har varit dåligt isolerat kan det genom spillvärme till grunden ha bidragit till att det är torrt.

Sannolikt vore det bra att ta bort linoleummattan för att underlätta utvädring av eventuell fukt. Om ni väljer ett golvärmesystem med cellplast är det nog klokt att lägga en luftspalt under, antingen i form av uppregling eller en luftspaltsbildande fuktskyddsmatta. Detta för att inte ha ett tätt skikt direkt på trägolvet. Golvvärme är inte särskilt energieffektiv, framförallt inte om man har trägolv ovanpå, men en fördel, om den står på året runt, är att den bidrar till uttorkning under golvet.

keyboard_arrow_up