Golvtegel med olika höjd.

Frågeställare: Tisse
Jag har samlat på mig massivtegel med olika tjocklek för att lägga golv i det blivande växthuset. Underlaget är betongplatta. Räknar med att sätta teglet i cementbruk på grund av teglets olika höjd. Tegelstenarna skall efter att de brunnit fast slipas med golvslipmaskin. Hur högt upp måste stenarna fogas för att klara påfrestningen av golvslipmaskinen? Efter slipningen fogas golvet ”ända upp”.
Om fogen fylls ända upp redan från början kommer stenmaterialet i fogen att repa teglet, eller väljer jag ett fogbruk som inte ger den nackdelen? Jag föreställer mig att slipvattnet kommer att färga fogen röd om jag fyller den ända upp före slipning.

Svar:
Det här är ingen traditionell metod att lägga tegelgolv men jag tycker det låter som om du vet väldigt bra hur du skall göra. Traditionellt lades teglet så jämt som möjligt i kalkbruk. Slipning var inte aktuell.