fbpx

Golvspånskiva?

Frågeställare: Sven Welander
Är snart igång med att tilläggsisolera mitt golvbjälklag.
För att få bra stabilitet under brädgolvet funderar jag på att lägga in ett undergolv. Kan jag lägga en golvspånskiva?
Hur reagerar den mot ev. fukt både uppifrån (såpvatten) och underifrån. Handas denna skiva.?
Finns det andra alternativ?

Svar:
Spånskivor rör sig inte som brädor och kan därför vara bra att ha som underlag för tex keramiska plattor. För stabilitetens skull gör ett lager med rejäla tiljor samma jobb, det beror nog mest på bjälkavstånden. Plank och brädor vet vi att de funkar ur fuktsammanhang om de inte byggs in i en i övrigt tät konstruktion. Valet av material beror alltså mest på konstruktionen i övrigt och eventuella antikvariska hänsyn.

keyboard_arrow_up