fbpx

Frågeställare: Urban Blomberg
Jag har spontat32x210 mm plank utan ändspont som jag ska lägga in med frislösning. Finns det ett vedertaget sätt att göra golvregelkonstruktionen på långsidan av regeln närmast vägg för att göra ett bra underlag för frisläggning av plankgolv? Gör man vanlig stumfog mellan frisplanka och kortsidorna på övriga plankor eller utnyttjar man frisplankans spont/not på något vedertaget sätt?

Svar:
Hur man lägger en fris varierar på typ av golv, om hörnen är gerade, hur gammalt det är och hur det är spontat eller pluggat. På ett vanligt plankgolv utgör golvets yttersta plankor frisen i plankornas längdled. Det är då endast frisplankan mot de övriga brädornas kortsidor som behöver läggas i. Ibland kan man behöva komplettera med golvreglar och det är ju bra om man kan utnyttja ev spont i det ursprunkliga golvet.

keyboard_arrow_up