fbpx

Glykosfabriken i Räppe

Län: Kronoberg
Ort: Växjö
Datum: 23-05-2019

Glykosfabriken revs i maj 2019.

07-03-2019
Lantmännen har stoppat produktionen av glykossirap i fabriken som har funnits på samma plats sedan 1876. I och med nedläggningen blir det oklart vad som ska hända med byggnaderna på området. Växjö kommun har kommit överens med Lantmännen om att köpa fastigheten, och planerar att riva alla fabriksbyggnader. Undantag gäller för direktörsvillan från 1917. Byggnadsnämnden har beviljat rivning av fastigheten trots att den ligger inom riksintresse för kulturmiljövården och är utpekad som kulturhistoriskt värdefull i rapport från Kulturparken Småland. Bild: Samuel Palmblad

keyboard_arrow_up