Glykosfabriken i Räppe

Län: Kronoberg
Ort: Växjö
Datum: 23-05-2019

Glykosfabriken revs i maj 2019.

07-03-2019
Lantmännen har stoppat produktionen av glykossirap i fabriken som har funnits på samma plats sedan 1876. I och med nedläggningen blir det oklart vad som ska hända med byggnaderna på området. Växjö kommun har kommit överens med Lantmännen om att köpa fastigheten, och planerar att riva alla fabriksbyggnader. Undantag gäller för direktörsvillan från 1917. Byggnadsnämnden har beviljat rivning av fastigheten trots att den ligger inom riksintresse för kulturmiljövården och är utpekad som kulturhistoriskt värdefull i rapport från Kulturparken Småland. Bild: Samuel Palmblad

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

mars 2020
april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler