Glidgjuta en skorsten .

Vi renoverar ett hus från 1880 och skorstenen har dömts ut. Otät i alla 6 kanaler. Kanalerna är ca 9cm enligt sotaren och han föreslog glidgjutning. Vi skulle vilja ha 4 av kanalerna att fungera. Men var får man tag på någon som kan glidgjuta och hur kostsamt blir det?

Svar:

Kontakta dina länsombud som brukar veta vem man kan vända sig till i respektive län. Priserna kan variera en hel del  beroende på materialåtgång, skorstenens beskaffenhet var i landet men mellan 1000 och 2000 kr per meter kan vara ett riktvärde. Arbeteskostnaden är ROT-berättigad. Begär referenser, det viktigaste är att det blir sakkunnigt utfört. Läs mer i artikeln Har du koll på kanalerna.

Glidgjutning är effektivt men innebär ett hårt och tätt ytskikt i kanalerna. Det är ungefär som cementbruk på murverk med kalkbruk. Hållbarheten på det keramiska materialet är god men i ett långt perspektiv, kanske 50 år och mer med varierande användning av huset kan det bli mer omfattande åtgärder efter att fukt har anrikasts och murverket fått sättningar och sprickor. Ett alternativ är att säckdra med lerbruk som är billigare och inte så hårt och tätt som det keramiska bruket. Rådgör med entreprenören. Säckdragning med lera kräver mer rengöring av kanalerna före åtgärden men är mer skonsamt mot murstocken som kan andas och fungera med regelbundet underhåll i väldigt många år.