Gipsa innervägg på skärgårdshus med undertrycksventilation?

Renoverar innervägg efter fuktskada pga otät yttervägg på vårt gamla skärgårdshus från ca 1900. Väggen består invändigt av liggande tjock plank som tätats med drev av olika slag och som därefter belagts med papp (gissningsvis förhydringspapp). Tidigare var väggen därefter täckt med tretex men läckaget förvandlade den till, ja, Wettex. Har rivit ut all gammal fuktig tretex och torkat upp men då infinner sig frågan hur man nu bäst renoverar innerväggen? Kan jag gipsa direkt på eller bör jag regla, alternativt sätta papp igen först? Till saken hör att det fanns rester av gammal mögel på insidan av plankväggen, under tretexen och pappen, så mån om att det inte blir för tätt. Tilläggas bör att huset har mekanisk frånluftsventilation som skapar visst undertryck i hela boningsdelen. Ytterväggen, som består av stående plank med locklist, har nu tätats från utsidan för att förhindra förnyat läckage (där det fanns stora glipor).

Svar:

Ett undertryck på grund av ventilationssystemet kan i princip ställa till det. Det blir lite av en hybrid mellan traditionell konstruktion och modern teknik som kan motverka varandra. I vanliga fall vill man ha en ångbroms, eller fuktspärr i modernare hus, under ytskiktet på insidan för att hindra att varm och fuktig inomhusluft kan komma ut i konstruktionen och kondensera. I detta fall kan eventuell fukt från ytterväggskonstruktionen ”fastna” bakom ångbromsen och skapa förhöjd relativ luftfuktighet, RH. Men det beror på hur ventilationen är dimensionerad och hur väggkonstruktionen ser ut som helhet, Här bör man rådgöra med någon som både har koll på byggnadsfysik i äldre hus och ventilationssytemet. Sannolikt är det bra med en fuktspalt, det viktiga är att RH i luftspalten inte överstiger gränsvärden för tillväxt av mögel, cirka 75% Rh men det kan vara svårt att mäta inne i konstruktionen. En variant är att bara använda material som motsvarar stommens egenskaper, dvs råspont och diffusionsöppet om det bara är trä i väggarna. Gipsskivor har visat sig vara riskabla i fuktiga konstruktioner som källare och våtrum och är då kanske inte ideala i detta fall. En mindre byggnadsvårdsmässig och kortsiktigare variant kunde vara att se till att bostadens inre ytskikt blir helt tät mot ytterväggen med heltäckande plast under skivmaterial eller annat ytskikt.