Genomgående support för bärande vägg

Hej hur är det tänkt att bärande väggar på gamla mangårdsbyggnader skall fungera. Vi har ett hus där på ena sidan har man placerat en tvärgående balk från långsida till långsida, som går vid sidan av murstocken och som vilar på inner väggens timmerstomme. Denne stomme är sedan murad mot murstocken. Fråga 1: Varför då?

Fråga 2: på andra sidan huset ser situationen lika dan ut men man har inte murat från murstocken till timmerstomme. Hur skall man göra för att konstruktion skall ha korrekt avlastning och sidostablitet?

Svar:

Detta är en fråga för en konstruktör på plats, spontant låter det som att man har varit lite inkonsekvent vid återuppförandet av byggnaden efter flytt men det behöver bedömas i verkligheten. Om murstockarna används för eldning skall de vara fristående och brandisolerade från träkonstruktionen. Kontakta ditt länsombud och få tips om erfaren konsult eller skorstensmurare.