Gasklockan i Gullbergsvass

Län: Västra Götaland
Ort: Göteborg
Datum: 15-04-2013

Återigen hotas Gasklockan i Gullbergsvass, Göteborg, av rivning sedan förvaltaren Göteborgs Energi sökt rivningslov för byggnaden. År 1993 upphörde Gasklockans funktion efter 60 år i tjänst, men den står kvar som en symbol för industristaden Göteborg. Idag finns endast ett fåtal gasklockor kvar i Sverige och byggnaden är utpekad som kulturhistoriskt värdefull i Göteborgs bevarandeprogram.

Uppdateringar
28-05-2013
Byggnadsnämnden har sagt ja till rivning av gasklockan i Göteborg. Men innan grävskoporna kommer måste länsstyrelsens biologer säga sitt – häckade pilgrimsfalkar kan bli räddningen. Det är naturvårdsenheten på länsstyrelsen som prövar ärendet och det kan ta upp emot sex månader att få ett beslut.
10-12-2014
Länsstyrelsen ger ett villkorat klartecken till rivning av gasklockan. Kravet från länsstyrelsen är att pilgrimsfalkarna får nya boplatser i Göteborg. Gasklockan i Gullbergsvass kan komma att rivas redan under hösten 2015.
15-01-2019
Rivningen genomfördes under 2017.

Externa länkar
Gasklockan behövs i nya Gullbergsvass 
Klockan klämtar för gasklockan 
Stöd uppropet på Facebook
Nu kan endast falken rädda gasklockan 
SR P4 Göteborg 2014-12-10: Gasklockan kan rivas redan under 2015
Göteborgs-Posten 2014-12-10: Gasklockan ska rivas
SVT Västnytt 2014-12-10: Klockan klämtar för Gasklockan
Demontering av Gasklockan | Göteborgs Energi 

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

januari 2020
mars 2020
Inget evenemang hittades!