Gasklockan i Gullbergsvass

Län: Västra Götaland
Ort: Göteborg
Datum: 15-04-2013

Återigen hotas Gasklockan i Gullbergsvass, Göteborg, av rivning sedan förvaltaren Göteborgs Energi sökt rivningslov för byggnaden. År 1993 upphörde Gasklockans funktion efter 60 år i tjänst, men den står kvar som en symbol för industristaden Göteborg. Idag finns endast ett fåtal gasklockor kvar i Sverige och byggnaden är utpekad som kulturhistoriskt värdefull i Göteborgs bevarandeprogram.

Uppdateringar
28-05-2013
Byggnadsnämnden har sagt ja till rivning av gasklockan i Göteborg. Men innan grävskoporna kommer måste länsstyrelsens biologer säga sitt – häckade pilgrimsfalkar kan bli räddningen. Det är naturvårdsenheten på länsstyrelsen som prövar ärendet och det kan ta upp emot sex månader att få ett beslut.
10-12-2014
Länsstyrelsen ger ett villkorat klartecken till rivning av gasklockan. Kravet från länsstyrelsen är att pilgrimsfalkarna får nya boplatser i Göteborg. Gasklockan i Gullbergsvass kan komma att rivas redan under hösten 2015.
15-01-2019
Rivningen genomfördes under 2017.

Externa länkar
Gasklockan behövs i nya Gullbergsvass 
Klockan klämtar för gasklockan 
Stöd uppropet på Facebook
Nu kan endast falken rädda gasklockan 
SR P4 Göteborg 2014-12-10: Gasklockan kan rivas redan under 2015
Göteborgs-Posten 2014-12-10: Gasklockan ska rivas
SVT Västnytt 2014-12-10: Klockan klämtar för Gasklockan
Demontering av Gasklockan | Göteborgs Energi 

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler