Garveriet, Malmö museer

Län: Skåne
Ort: Malmö

Garveriet vid Malmö muséer är nedmonterat och återuppbyggt, byggnaden stod ursprungligen i Årup och flyttades till Malmö museer på 1940-talet. 2018 hittade en entreprenör höga halter av det förbjudna bekämpningsmedlet DDT i Garveriet. Halterna var femtio gånger över gränsvärdet för farligt avfall. Kulturnämnden beslutade i november 2022 att ge förvaltningen i uppdrag att söka rivningslov för Garveriet och nu går frågan vidare till kommunstyrelsen.

MOTIVERING TILL ANMÄLAN
Garveriet har länge varit en del av Malmö Museer. Även om det inte ursprungligen är från Malmö är det en viktig byggnad, särskilt för Malmöborna. Byggnaden, som tillhör Malmö Museer, är full med gifter och det kräver en saneringsplan, samt viss renovering.

BYGGNADENS ADRESS
Banerskajen 38

I PRESSEN:
https://www.sydsvenskan.se/2022-11-25/kulturnamnden-vill-riva-fororenade-garveriet
https://www.sydsvenskan.se/2022-12-04/borjar-rivningsraseriet-om-med-garveriet
https://www.sydsvenskan.se/2018-04-06/malmo-museer-stanger-garveriet-efter-fynd-av-forbjudna-gifter