fbpx

Gårdsmiljö Skolgatan 3

Län: Kronoberg
Ort: Växjö
Datum: 18-09-2012

Uppdatering aug 2014: De ledande politikerna i byggnadsnämnden i Växjö säger nej till rivning av kulturbyggnaderna “Tusenåriga riket” i Växjö.

Den unika gårdsbebyggelsen från 1880 på Skolgatan 3 i Växjö hotas av rivning då fastighetsägaren planerar att uppföra ett trevåningshus med sex lägenheter på gården. Gårdsmiljön är en av de sista resterna av Växjö trästad som byggdes upp efter den stora branden 1843. Miljön har höga kulturhistoriska värden och smålands museum ställer sig negativa till rivning. Länsstyrelsen har avslagit ansökan om byggnadsminnesförklaring och något skydd i detaljplan finns inte. I slutet av september förväntas byggnadsnämnden fatta beslut om miljöns vara eller icke vara. Läs mer i artiklarna från 2010 och 2011 nedan.

Uppdateringar
15-11-2012
Byggnadsnämnden har nu sagt ja till rivning
23-01-2019
Huvudbyggnaden målades om för några år sedan. Gårshuset finns kvar och används som förråd. Gårdsmiljön är till stora delar kvar som ursprungligt.

Externa länkar
Nej till rivning av “Tusenåriga riket” | P4 Kronoberg 11 april 2014 
Smålandsposten – 2010 
Smålandsposten – 2011 
SVT