Gammal dörr kontra ny

Frågan är om vi ska byta dörr eller inte pga värmeförlust i huset och kostnader förknippade med det. Det finns en karosseripaneldörr som kan bytas mot en ny dörr i samma stil. De är väldigt dyra. Man kan ju också hänga en yllefilt för den gamla dörren under vintern. Är det lika effektivt? Om inte vad är skillnaden. Billigare blir det i alla fall.

Svar:

Ett ylledrapperi kan vara effektivt men om dörren är dragig kan det vara läge att se över gångjärn, anslag och tätningslister. Vissa äldre dörrar har enkla glasrutor och kan energieffektiviseras med ett inre LE-glas. Rådgör med en snickare som har byggnadsvårdserfarenhet antagligen kan isoleringen på själva dörrbladet förbättras också utan alltför stora åtgärder.